KONTAKT

Tel: 646 13 80, 56 830 650
inna@metaprofit.ee

HARIDUS

Tallinna Ülikool, psühholoogia MA
Akadeemia Nord ülikool, psühholoogia BA

I
nna on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala MA ja Akadeemia Nord ülikooli psühholoogia eriala BA spetsialiseerumisega juhtimisele.
Alustas karjääri meditsiinivaldkonnas. Lisaks meditsiini- ja psühholoogiaalasele akadeemilisele haridusele on ta omandanud mitmeaastase täiendõppe tulemusena erinevad teraapiasuundi, mis aitavad tal psühholoogia valdkonnas erinevatele meetoditele toetudes leida parimaid lahendusi: saavutanud NLP (neurolingvistiline programmeerimine) – practitioneri taseme, läbinud põhjaliku sisekoolitaja-konsultandi arengukursuse, süvitsi tegelenud kognitiiv-käitumuslikku teraapia ja transaktsiooni analüüsiga. Innal on ka pikaajaline töökogemus nii munitsipaalettevõtetes kui ka ärivaldkonnas erinevatel ametikohtadel, mis on võimaldanud omandada rikkaliku praktilise töökogemuse organisatsiooni hetkeseisu kaardistamisel, koolitusvajaduste hindamisel, koolituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, samuti inimeste ja ka organisatsioonide üldise toimimise tundmaõppimisel ning arengusuundade määratlemisel. Koolitusi viib Inna läbi nii eesti kui vene keeles.

NÕUSTAMISE VALDKONNAD

 • Stressiga toimetulek
 • Emotsionaalse seisundi juhtimine
 • Hirmudest üle saamine
 • Kui kõik tundub olema tüütu ja väsitav
 • Füüsiliste (ka krooniliste) haigustega kaasnev
  emotsionaalne kurnatus
 • Eesmärkide saavutamise koodid
 • Enda motiveerimine ja teotahte saavutamine
 • Tõhus ettevalmistus esinemiseks (sh esinemishirmuga toimetulek)
 • Enda sisemise tasakaalu leidmine
 • Enda elustsenaariumi ümberkirjutamine
 • Negatiivsest hoiakust positiivseks

VÕTA NÕUSTAJAGA ÜHENDUST